+355 69 510 4428
 Rregjistrohu per sezonin e tetorit

Niveli i mesem i Turqishtes 1

Gjithsej ka 6 etapa. Cdo etape zgjat 4 muaj. Zhvillohen 3 seanca ne jave dhe cdo seance zgjat nga 90 min. Ne cdo nivel mbaron nje liber. Nje nxenes qe ka mbaruar me sukses nje nivel ose ka marre njohuri te gjuhes turke qe me pare, ka te drejte te vazhdoje nivelin pasardhes. Nxenesi qe mbaron kater nivelet e para nese deshiron te permiresoje perdorimin e shkrimit, te te folurit dhe mesimin ne menyre me te hollesishme te gjuhes turke, mund te vazhdoje nivelin e turqishtes se perparuar. Mesimdhenia shoqerohet me kaseta ,CD dhe zhvillohet nga mesues turq. Nxenesit qe perfundojne nivelet baze dhe mesatar pajisen me certifikate.

Pas ketij niveli nxenesi gjuhen e perditshme e flet ne menyre akoma me te rrjedhshme.Ai meson perberjen e fjalise dhe foljeve ne turqisht dhe mund t`i perdore me lehtesi ato. Mund te shkruaje dhe te flase me terma akoma me te nderlikuara. Mund te lexoje gazeten edhe pse me ndihmen e fjalorit.

©2024 Qendra e Kurseve "MERIDIAN"