+355 69 510 4428
 Rregjistrohu per sezonin e tetorit

Baza e Turqishtes 2

Gjithsej ka 6 etapa. Cdo etape zgjat 4 muaj. Zhvillohen 3 seanca ne jave dhe cdo seance zgjat nga 90 min. Ne cdo nivel mbaron nje liber. Nje nxenes qe ka mbaruar me sukses nje nivel ose ka marre njohuri te gjuhes turke qe me pare, ka te drejte te vazhdoje nivelin pasardhes. Nxenesi qe mbaron kater nivelet e para nese deshiron te permiresoje perdorimin e shkrimit, te te folurit dhe mesimin ne menyre me te hollesishme te gjuhes turke, mund te vazhdoje nivelin e turqishtes se perparuar. Mesimdhenia shoqerohet me kaseta ,CD dhe zhvillohet nga mesues turq. Nxenesit qe perfundojne nivelet baze dhe mesatar pajisen me certifikate.

Nxenesi qe mbaron kete nivel mund te flase ne menyre te rrjedhshme gjuhen e perditshme. Ai meson 5 kohet kryesore te foljeve ne gjuhen turke dhe mund t`i perdore ato me lehtesi. Mund te perdore disa struktura te nderlikuara, mund te beje pyetje me keto struktura dhe mund t`i pergjigjet ketyre lloj pyetjesh.

  • SEANCA
  • SEANCA NE JAVE
  • KOHA
  • NUMRI I NXENESVE
  • LIBRI
  • CMIMI
  • 50 X 90 min
  • 3
  • 4 Muaj
  • 7 - 14 persona
  • LALE T‹RKCE
  • 25000 Lekë
©2024 Qendra e Kurseve "MERIDIAN"