+355 69 510 4428
 Rregjistrohu per sezonin e tetorit

Niveli i mesem i Turqishtes 2

Gjithsej ka 6 etapa. Cdo etape zgjat 4 muaj. Zhvillohen 3 seanca ne jave dhe cdo seance zgjat nga 90 min. Ne cdo nivel mbaron nje liber. Nje nxenes qe ka mbaruar me sukses nje nivel ose ka marre njohuri te gjuhes turke qe me pare, ka te drejte te vazhdoje nivelin pasardhes. Nxenesi qe mbaron kater nivelet e para nese deshiron te permiresoje perdorimin e shkrimit, te te folurit dhe mesimin ne menyre me te hollesishme te gjuhes turke, mund te vazhdoje nivelin e turqishtes se perparuar. Mesimdhenia shoqerohet me kaseta ,CD dhe zhvillohet nga mesues turq. Nxenesit qe perfundojne nivelet baze dhe mesatar pajisen me certifikate.

Nxenesi qe mbaron kete nivel meson struktura shume te nderlikuara te turqishtes dhe fillon t`i perdore ato. Ne kete nivel ne mesim studiohen lajmet e shkurtra te gazetave. Nxenesi mund te flase dhe te diskutoje edhe ne tema te veshtira me lehtesi. Ne kete nivel nxenesi i meson te gjitha kohet e foljeve dhe fillon tíi perdore ato. Cdo nxenes pergatit te pakten nje teme dhe e shpjegon para klases si mesues. Ne fund te ketij niveli e folura e nxenesit arrin nje nivel te perparuar dhe akoma me te rrjedhshem. Ne provimin qe behet ne fund te ketij niveli nxenesit e suksesshem marrin certefikate.

  • SEANCA
  • SEANCA NE JAVE
  • KOHA
  • NUMRI I NXENESVE
  • LIBRI
  • CMIMI
  • 50 X 90 min
  • 3
  • 4 Muaj
  • 7 - 14 persona
  • LALE T‹RKCE
  • 25000 Lekë
©2024 Qendra e Kurseve "MERIDIAN"