+355 69 510 4428
 Rregjistrohu per sezonin e tetorit

9 - 15 vjeç

Messages eshte kurs motivues i nivelit elementar. Mesuesit dhe nxenesit shperblehen me rezultate te menjehershme me testime ne fund te cdo kapitulli. Eshte nje webside i vecante Infoquest ku nxenesit mund te testojne dhe te pasurojne njohurite e tyre ne gjuhen angleze. Aftesite e te lexuarit permirsohen hap pas hapi me hisorite qe zhvillohen ne vazhdimesi ne fund te cdo kapitulli. Rubrika Jeta dhe kultura, e bejne gjithmone me te prekshme dhe familjare kulturen Britanike dhe Ameriane per femijet. Ushtrimet KET- dhe PET ndihmojne ne perfeksionimin e njohurive gramatikore. Programi shoqerohet me fleten e punes, aktivitetet CourseWork ku te gjitha njohurite e marra per cdo kapitull, testohen dhe vihen ne praktike. Rubrikat Learning diary, Hows it going? dhe Study skills bejne te mundur qe nxenesit te vete-menaxhohen dhe t`i vet-testojne njohurite e tyre ne menyre te pavarur. Ky nivel presupozon qe nxenesit ta kene studiuar anglishten ne shkollen fillore,per kete mbulon vetem bazat e gjuhes. Karakteristikat Kryesore Trego ate qe di. Rubrikat ne fund te cdo minikapitulli vene ne praktike me ushtrimet perkatese ate cka nxenesit kane mesuar. Jeta dhe Kultura. Rubrika e historive (te cilat vazhdojne kapitull pas kapitulli) nxisin interesin e nxenesve si dhe pasurojne fjalorin e tyre me fjale te reja, duke treguar perdorimin e tyre ne praktike. Rubrika e perseritjes modul pas moduli, ben te mundur qe cdo nxenes te krijoje nje protofolio (ditar) te punes se tij, deri ne fund te vitit. Paketa e Burimeve te Mesuesit perfshin testet, aktivitete gramatikore dhe kulturore shtese. Ushtrimet KET dhe PET stervisin dhe praktikojne ne menyre te vazhdueshme njohurite qe nxenesit do shfaqin ne provimin e tyre final.

©2024 Qendra e Kurseve "MERIDIAN"